جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

کارشناس ترک: ایران با تکیه بر تاریخ و تمدن کهن خود پایان قدرت آمریکا را نشان داد

۳ ماه پیش
۸۱
کارشناس ترک: ایران با تکیه بر تاریخ و تمدن کهن خود پایان قدرت آمریکا را نشان داد