جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

مدیریت ضد بحران

۱ هفته پیش
۲۵
دوره های تخصصی آموزش روشها و منش های قدرت رهبران بازار درمرحله مهار بحران توسط استاد جناب آقای دکتر سلامی قسمت هفتم