جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

خاطرات موتور سیکلت

۵ ماه پیش
۴۱۸
خاطرات موتورسیکلت - به کارگردانی امیرحسین نوروزی ، ساخت سال 1396 - با شروع جنگ جوان هایی در تهران مشغول موتورسواری و خوش گذرانی شان بودند. شهید چمران از آنها می خواهد با مهارتشان در موتورسواری به میدان جنگ بیایند . کارگردان به سراغ این جوانان دیروز رفته است. جلیل نقاد که در جریان دفاع مقدس در جبهه های ایران با دشمنان می جنگید و در همان جا مجروح شد، امروز با وجود این که نیمی از بدنش لمس شده و توانایی سخن گفتن را از دست داده.. - https://Gap.im/jahad66 - https://eitaa.com/jahad66