جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

تعیین جنسیت با آی وی اف

۱ هفته پیش
۱,۳۰۷
دانستن جنسیت جنین سهم هر والد است . والد زن دارای دو کروموزوم XX است و می تواند یکی از کروموزوم های خود را به جنین انتقال دهد . در صورتی که والد مرد دارای کروموزوم XY می باشد . لقاح بین کروموزوم های مرد و زن جنسیت جنین را مشخص می نماید . در صورتی که کروموزوم Y با تخمک باردار شود، جنسیت جنین پسر خواهد بود ولی اگر کروموزوم X با تخمک باردار شود، جنسیت جنین دختر می شود .