جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

معرفی دوره راهنمای دستیابی به غیر ممکن ها

۱۱ ماه پیش
۲۴۵
در این دوره تاکید اصلی من بر تجربیاتی است که بصورت شخصی در زندگی ام تجربه کردم.بهترین حالت تاثیر گذاری آموزش، زمانی است که تو خودت آن موضوع را تجربه کرده ای و زمانی که بدون داشتن تجربه شخصی و صرفا براساس مطالعات، آموزشی را ارائه می دهی چندان اثربخش نخواهد بود.حتی در انتخاب نام آموزش هم حساس هستم که خارج از شعار دادن و بسیاری از جار و جنجال های مرسوم باشد و خیلی علاقه مند هستم که آن چیزی را که در زندگی شخصی ام تجربه کرده ام و به آن رسیده ام، در اختیار شما قرار دهم. soloteach.ir