جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پیچ رول پلاک نمای ساختمان و نماشویی

۲ هفته پیش
۱۱
بکار گیری مصالح بی کیفیت می تواند از دلایل بارز ریزش سنگ نما باشد . مصالح بی کیفیت یعنی چی : استفاده از سیمان کم و ریختن سیمان خشک جهت ترسیع کار . این عمل تاثیر بسزایی در بی کیفیت شدن مصالح و در نتیجه باعث ریزش سنگ و یروز حوادث و عواقب ناگوار میشود. https://asi1.ir/%D9%BE%DB%8C%DA%86-%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86/