جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

تصادف سنگین به علت توقف نامناسب در حاشیه بزرگراه!

۲ هفته پیش
۷۹
توقف در کنار اتوبان پر تردد بدون هیچ گونه علائم هشداردهنده یا مثلث ترافیک و سنگین بودن وسیله نقلیه و طولانی بودن توقف آن علت تصادف سنگین در حاشیه اتوبان بود.