جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

بررسی بند اصلی قرارداد ویلموتس که باعث شکایت شد

۱ سال پیش
۹۰۰
صحبت های نماینده مجلس درباره قرارداد عجیب با مارک ویلموتس را ببینید.