جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

ترجمه مقاله ISI، ویرایش مقاله ISI، نگارش SOP جلسه 4.2

۱ سال پیش
۳۵۶
برای دیدن جزوه و متن درس به سایت www.ariasalis.ir مراجعه فرمایید. ترجمه و ویرایش تضمینی isi و نگارش مقاله isi و sop امری بسیار دشوار است. هر فردی که به دنبال تحصیل در دانشگاه های معتبر دنیاست، باید یک یا چند مقاله ISI داشته باشد و سهم SOP نیز برای تحصیل در خارج از کشور بسیار بااهمیت است. در این دوره ی کرونایی سعی بر این است که آموزش های مختصر و مفیدی در این زمینه در اختیارتان بگذاریم. این قسمت: گرامر consequently و as a result و as a consequent و thus و hence و so و therefore موفق باشید. شهاب فراهانی