جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

ترجمه مقاله ISI، ویرایش مقاله ISI، نگارش SOP جلسه 3

۱ سال پیش
۳۳۱
برای دیدن جزوه و متن درس به سایت www.ariasalis.ir مراجعه فرمایید. ترجمه و ویرایش تضمینی isi و نگارش مقاله isi و sop امری بسیار دشوار است. هر فردی که به دنبال تحصیل در دانشگاه های معتبر دنیاست، باید یک یا چند مقاله ISI داشته باشد و سهم SOP نیز برای تحصیل در خارج از کشور بسیار بااهمیت است. این قسمت: in spite of, in spite of the fact that, despite موفق باشید. شهاب فراهانی