جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

دهکده ای در پرتگاه

۱ ماه پیش
۴۰
دهکده آتولیر در کوه دا لیان شان استان سی چوان واقع است. برای ورود و خروج به این دهکده باید از کنار پرتگاه‎ها و صخره‎هایی با ارتفاع ۸۰۰ متر عبور کرد. از دامنه تا قله کوه جمعا ۱۳ پرتگاه وجود دارد، به همین خاطر آتولیر «دهکده پرتگاه‎‏ها» نام گرفته است. برای تحقق هدف فقرزدایی این دهکده، دولت چین در این محل پلکان فولادی ساخته است.