جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پیشگیری از " زانو درد" با تمرینات ورزشی همراه با " زهره عبداله خانی"

۷ ماه پیش
۱۶۰
این تمرینات بر اساس متد تمرینی MDT "دکتر رابین مکنزی" طراحی شده است. در انتخاب حرکات از تمرینات "دکتر باب اسکراپ" و "دکتر برد هینک" استفاده شده است.