جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

بهت و حیرت جهان از پهلو گرفتن نفتکش های ایرانی در ونزوئلا

۳ ماه پیش
۵۶
بهت و حیرت جهان از پهلو گرفتن نفتکش های ایرانی در ونزوئلا