جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

سلفی با آثار تاریخی 31 استان در يك دقیقه

۱۰ ماه پیش
۲,۵۹۸
برای ساخت اين كليپ 17000 كيلومتر با اتوبوس و 1000 كيلومتر پياده به 31 استان كشور سفر شده و از 150 مكان تاريخی و ديدنی عكس سلفی گرفته شده است!