جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

حقیقت شب قدر

۲ هفته پیش
۲۷
سال انسان مؤمن از شب قدر تا شب قدر است. شب قدر که می‌شود، دو پرونده از سوی امام زمان موقع اذان صبح، به شرط بیداربودن امضا شده و به خدا ارسال می‌شود. یک پرونده‌ی سال مؤمن! و دیگری پرونده‌ی شب قدر مؤمن. یک عمر بندگی‌کردن را در یک کفه‌ی ترازو، یک شب قدر هم در کفه‌ی دیگر ترازو بگذاریم، به تعبیر قرآن کریم این یک شب ارزش بیشتری دارد، اگر کسی بتواند این شب را درک کند...! ای بسا کسی که در تمام عمرش یک شب قدر بیشتر نتواند درک کند، و یا کسانی که در تمام طول عمر خود، حتی یک شب قدر هم درک نمی‌کنند.