جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

تخریب بخشی از تاریخ ساسانی در یزد

۴ ماه پیش
۱,۱۵۰
شهرداری از فرصت کرونا استفاده کرد و بخشی از تاریخ ساسانی و طبیعت روستای ابرندآباد و شهر شاهدیه یزد را با خاک یکسان کرد!