جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پایان رسمی دعوای جنجالی بر سر داروهای ضد کرونا: تجویز فاوی پاویر و رمدسیویر ممنوع !

۴ ماه پیش
۴۸۱
پایان رسمی دعوای جنجالی بر سر داروهای ضد کرونا: تجویز فاوی پاویر و رمدسیویر ممنوع !