جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

نظام پرستاری: مراکز درمانی حق تعدیل نیرو ندارند

۴ ماه پیش
۲۱۵
رئیس سازمان نظام پرستاری: هیچ مرکز درمانی به بهانه کم شدن درآمد حق تعدیل نیروهای خود را ندارد