جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

صدایی از «کره شمالی»؛ با درد و رنج

۱ ماه پیش
۶۰۱
«هیونسئو لی» دختری است که در کودکی و در کشمکش بحران قحطی توانسته از کره شمالی گریخته و به چین پناه ببرد. او از بسته بودن فضای کره شمالی و نحوه آموزش کودکان در مدارس می‌گوید. 🔸 از مخاطرات فرار، بحران هویتی و دغدغه اشتغال… این تنها ۵ دقیقه از رنجی است که دیکتاتورها و تمامیت‌خواهان کره شمالی به مردمان‌شان تحمیل می‌کنند…