جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

دکتر حریرچی: در ۲ هفته اخیر ۱۱۶ شهرستان از ۴۳۶ شهرستان کشور کمتر از یک مورد بستری داشته‌اند.

۱ سال پیش
۳,۹۶۶
نمودار مربوط به شهرستان‌های سفید 🔹 دکتر حریرچی: در ۲ هفته اخیر ۱۱۶ شهرستان از ۴۳۶ شهرستان کشور کمتر از یک مورد بستری داشته‌اند.