جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

نخستين تصوير از پرتاب موفق اولين ماهواره نظامي ايران

۲ سال پیش
۶,۷۱۶
نخستين تصوير از پرتاب موفق اولين ماهواره نظامي ايران