جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

آی وی اف با وجود آندومتریوز

۱ هفته پیش
۷۳۷
آندومتریوز می‌تواند از طرق مختلف بر روی باروری تاثیر بگذارد كه هنوز مكانیسم‌های موثر در دست تحقیق است. مكانیسم‌های احتمالی كاهش باروری شامل عوامل مكانیكی كه به دلیل چسبندگی می‌باشند، عوامل توكسیك در مایع پریتونئال، نقص فولیكوژنزیس در طول تحریك تخمك‌گذاری، كاهش كیفیت تخمك و نقص باروری/لانه گزینی می‌باشد.
دستگاه بافت تابلو فرش
۰ بازدید . ۳ ساعت پیش