جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

قرنطینه، بلا یا فرصتی برای تغییر

۱ سال پیش
۳۱۱
امروزه افکار بسیاری از ما روی ناخواسته هاست و شاید قرنطینه را یک بلا بدونید یا فرصت. در هر صورت خودتان انتخاب کننده هستید. آماده اید تا نگرشی بهتر درباره کرونا و شرایط الان به دست بیارید.وارد سایت گروه تحقیقاتی لیمبیکسا شوید و نظرات خودتان را به اشتراک بگذارید یا به سوالات اعضای دیگر پاسخ دهید.