جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

مجری تلویزیون: یک کرونایی با مسئولان دست دهد!

۷ ماه پیش
۸۱۰
محمدرضا یزدانپرست، مجری تلویزیون ضمن اشاره به بحران کرونا در کشور کنایه تندی خطاب به مسئولان کشور مطرح کرد.