جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

آمارهای ایران درباره کرونا از نظر سازمان بهداشت جهانی

۱ سال پیش
۱,۳۸۲
تدروس آدانوم گابریاسوس، مدیرکل سازمان بهداشت جهانی درمصاحبه با سی ان بی سی گفت :من هیچ کشوری را بدون هیچ علتی یا بدون در اختیار داشتن حقایق متهم نمی کنم.