جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

دوربین مخفی از بازار قاچاق ماسک در تهران

۱ سال پیش
۹۵۴
دوربین مخفی شبکه خبر مشت متخلفان و فروشندگان غیرمجاز ملزومات بهداشتی مثل ماسک در بازار سیاه، را باز کرد.