جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

مدت زمانی که ویروس در هوا و یا روی اجسام زنده می ماند

۱ سال پیش
۳۹۵
بیماری کروناویروس در چین و برخی کشورهای دیگر سرایت پیدا کرده است. برای پرهیز از آلوده شدن به این ویروس، طبیعتا همه می خواهند بدانند ، آن در چه جاهایی در اطراف ما ممکن است باشد. تصور نکنید که ویروس روی هر ملکول هوا نشسته است. کروناویروس جدید در هنگام سرفه و عطسه فرد مبتلا همراه با ذرات ریز مایعات جدا شده از بدن فرد، وارد هوا می شود، اما همان جا نمی ماند، بلکه روی سطح اجسام و زمین می نشیند. به این ترتیب، در هوا ویروس وجود ندارد و فقط احتمال دارد روی اجسام در دسترس وجود داشته باشد.