جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

فیلم آموزشی کلاس آنلاین نرم افزار سم چینی و ترکیب گله مدیران

۱ ماه پیش
۲۸
هدف طراحي نرم افزار سُم چيني: ثبت عمليات ويزيت و سم چيني دامها اين نرم افزار امكان ثبت اطلاعات عمليات سم چيني براساس پروتكل ها و بيماري هاي بروز لنگش( عفوني و غير عفوني) را به كاربر مي دهد. عمليات مربوط به ويزيت و درمان ثبت مشخصات دام ( بدن ،‌بهاربند ،‌دوره شيردهي ،‌روزهاي شيردهي و ....) . ثبت تاريخ ارجاع به سم چيني . محاسبه وضعيت آبستني ، تاريخ آخرين تلقيح ، تعداد تلقيح ، شير آخر ،تاريخ زايش ،فاصله زايش ، تاريخ تخمين خشكي، تاريخ تخمين زايش و ... عمليات مربوط به سم چيني ثبت پروتكل سم چيني، نواحی ،تخته گذاری، ژل و بانداژ، زخم و خونریزی و ... برخي امكانات نرم افزار محاسبه سوابق تركيب گله: - محاسبه زماني تركيب گله در هر بازه تاريخي - نمايش اطلاعات آخرين وضعيت دامها در هر رده به تفكيك و به صورت كامل - قدرت انتقال محاسبات انجام شده به نرم افزار اصلي - محاسبه تركيب گله به تفكيك شركت جهت تعاوني ها - نمايش اطلاعات آخرين وضعيت دامهاي ماده و نر به صورت جداگانه - قدرت گزارش گيري و تبديل آن به هر نوع فرمت - قدرت ساخت هر نوع گزارش - قابليت تغيير فرمولها - قدرت محاسبه اقلام تجميعي مانند ميانگين روز شير دهي، ميانگين روز آبستني دام، تليسه و ... در هر نوع بازه تاريخي