جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پیام امیرحسین صادقی پس از تصادف شدید

۴ ماه پیش
۸۰۴
امیرحسین صادقی پس از تصادف شدید در پیامی ویدئویی از اوضاع جسمانی خود خبر داد.