جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

نیت الهی

۱ سال پیش
۹۲۵
اگر کار با نیت الهی انجام شود، اثر خودش را می گذارد اتفاقاتی که در زندگی انسان ها می افتد، بازخورد عملکرد خودشان است