جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

ویدئو ساخت و ساز در منطقه 22 | پروژه فرزانگان همت

۴ ماه پیش
۵۵
سازنده: شرکت ابنیه همت طبقات مشخص نیست واحدها در هر طبقه 7 واحد متراژها 105 متر ( دو خواب ) 125 متر ( دو خواب ) 175 متر ( سه خواب ) 205 متر ( سه خواب ) ​​​​​​​ مرحله نازک کاری تحویل: آخر سال 1399 نحوه پرداخت واریزی اولیه + امتیاز + اقساط ​​​​​​​ واریزی اولیه بر حسب متراژ 105 متری: واریزی اولیه 550 میلیون تومان 125 متری: واریزی اولیه 650 میلیون تومان 175 متری: واریزی اولیه 900 میلیون تومان 205 متری: واریزی اولیه 11250میلیون تومان اقساط: هر سه ماه 33 میلیون قسط https://diyar22.com/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AA/