جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

استاد غفاری ، خدایا دوستت دارم

۱ هفته پیش
۱۲
خدایا خیلی دوستت دارم ، بخاطر تو هر کاری میکنم ، واجبات را انجام میدهم ، محرمات را ترک میکنم