جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

انتقال اجساد بیماران کرونایی بشکل کیسه های زباله بروی هم درکامیون ؛ روسیه

۲ هفته پیش
۴۲
انتقال اجساد بیماران کرونایی بشکل کیسه های زباله بروی هم درکامیون / روسیه