جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

ویدئو ساخت و ساز در منطقه 22 | پروژه مدیران شهرداری کوهک

۴ ماه پیش
۶۱
طبقات 21 طبقه تعداد واحد 8 واحد در هر طبقه در مجموع 160 واحد ​​​​​​​ متراژ 110 متر تحویل ​​​​نیمه اول سال 1400 سازنده تعاونی منابع انسانی شهرداری کوهک نحوه خرید و فروش واریزی 400 میلیون نقد + امتیاز مرحله نازک کاری از کل قیمت تمام شده 400 میلیون به صورت اقساط پرداخت می شود که 300 میلیون آن هر سه ماه 100 میلیون واریزی داریم و شهریور ماه سال 1400 نیز 100 میلیون پرداخت می کنیم. رزومه: ساخت مدیران1 در کوهک قرارداد ساخت: متری هفت میلیون و دویست هزار تومان علی الحساب https://diyar22.com/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%87%DA%A9/