جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

ویدئو ساخت و ساز در منطقه 22 | پروژه نارنجستان

۴ ماه پیش
۵۴
تعداد طبقات 10 طبقه (7 طبقه لابی، 2 طبقه پارکینگ، 1 طبقه لابی) ​​​​​ تعداد واحدها 6 واحد در هر طبقه در مجموع 42 طبقه دارای 2 بلوک و در مجموع 84 واحد متراژها 100 130 و 150 متری نحوه پرداخت 450 میلیون واریزی 520 میلیون امتیاز 4 میلیون ساخت 2 میلیون وششصد هزار تومان زمین تراکم قیمت تمام شده و علی الحساب 6 میلیون و هفتصد هزار تومان می باشد. https://diyar22.com/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/