جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

همدلی در مبارزه با کرونا : قسمت 1 : فرمانی به سنگینی کوه

۲ ماه پیش
۵۴
پس از نه ماه شیوع کرونا در چین، این بیماری همه گیر اکنون در این کشور تقریبا تحت کنترل قرار گرفته و بازگشایی ها نیز در کشور آغاز شده است. این سئوال مطرح می شود که چین چطور در مبارزه با کرونا به این وضعیت رسیده است؟