جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

سخنرانی رئیس جمهوری خلق چین به مناسبت سالگرد پیروزی جنگ در برابر متجاوزان ژاپنی

۲ هفته پیش
۱۹
مراسم کمیته مرکزی حزب کمونیست، شورای دولتی و کمیته نظامی مرکزی چین به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد پیروزی در جنگ ضد متجاوزان ژاپنی و جنگ جهانی ضد فاشیسم عصر 3 سپتامبر/13 شهریور در پکن برگزار شد. شی جین پینگ دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست، رئیس جمهور و رئیس کمیته مرکزی نظامی چین سخنرانی مهمی در آن ایراد کرد. شی در این سخنرانی گفت: هیچ تلاشی برای تحریف تاریخ حزب کمونیست چین و تحقیر ماهیت و اهداف این حزب و مسیر سوسیالیسم با ویژگی های چینی، انکار کردن دستاوردهای بزرگ مردم چین در ساخت سوسیالیسم، جدا کردن حزب کمونیست چین از مردم چین، تحمیل خواست های خود بر مردم چین، تغییر مسیر پیشرفت چین، مانع تراشی در تلاش های مردم چین برای ایجاد زندگی بهتر، تخریب زندگی صلح آمیز و حقوق مردم چین و تبادلات و همکاری آنها با مردم سایر کشورها از سوی مردم چین به هیچ وجه پذیرفته نخواهد شد.