جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

خطرناک ترین حوادث تاریخی جهان

۸ ماه پیش
۱۹۳
کرونا جهان امروز ما را فرا گرفته و روز به روز وسعت پیدا می نماید که افرادی زیادی را درگیر خود نموده اما غافل ازینکه بیش از کرونا حوادثی هم در جهان رخ داده است که باعث گردیده تعداد زیادی از نفوس جهان جان خود را از دست دهند . ما در این ویدیو به این حوادث پرداختیم که نشان دهیم چگونه این حوادث دنیایی ما را فرا گرفته بود و چگونه نفوس زیاد جهان را به کام مرگ کشانیده بود. که این حوادث هفت گانه را در این ویدیو به بحث گرفتیم.