جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

مناجات » شیخ حسن ( جشنواره سروش ستایش )

۱۰ ماه پیش
۲۱۸
مناجات خوان: شیخ حسن ( مناجات خوان از خراسان ) / آلبوم تصویری (DVD): سروش ستایش ( سیری بر اذان و مناجات در ایران ) / موسسه نغمه شهر ( معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ) / جشنواره سروش ستایش - مهر 1386 / فرهنگسرای هنر - تهران