جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

جاسیندا آردرن خطاب به مسلمانان : آغوش نیوزیلند همیشه به روی شما باز است

۷ ماه پیش
۵۸۸
جاسیندا آردرن خطاب به مسلمانان : آغوش نیوزیلند همیشه به روی شما باز است