جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

استاد غفاری :عصای حضرت موسی

۹ ماه پیش
۱۵۴
نمونه ای از تدبر در قرآن آیات قران را باید به خود گرفت چون مخاطب قرآن خود ما هسیتم