جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

نا آرامی‌ها در سوئد به دنبال اهانت به قرآن کریم

۱ ماه پیش
۵۱۰
شهر مالمو در سوئد پس از اهانت یک راست گرای افراطی و هتک حرمت ساحت مقدس قرآن کریم صحنه ناآرامی و اعتراضات شد.