جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

گفتگو با دکتر مسعود هاتف دهقانی پیرامون رباط صلیبی قدامی

۲ ماه پیش
۱۹
در این گفتگو دکتر مسعود هاتف دهقانی از نقش رباط صلیبی قدامی در زانو میگوید