جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

گردشگری موسیقی ( امیر خرمی )

۱۰ ماه پیش
۳۲۵
گردشگری موسیقی ، صنعت نسبتا نوپاییه که می تونه مقصد هایی رو که جاذبه طبیعی یا معماری خاصی ندارن ،ولی از موسیقی و آیین های موسیقایی غنی برخوردارن ، برای گردشگرا به خصوص گردشگرای نوگرا جذاب کنه. موسیقی تو کشور ما به خاطر وجود اقوام مختلف از غنا و تنوع زیادی برخورداره و به همین خاطر این نوع گردشگری برای ایران می تونه بسیار سودمند باشه.