جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پیش بینی تخت روانچی از سرنوشت مکانیسم ماشه

۱ ماه پیش
۴۴۷
پیش بینی تخت روانچی از سرنوشت مکانیسم ماشه؛ نتیجه رأی در شورای امنیت درباره تحریم تسلیحاتی ایران، بار دیگر انزوای آمریکا در استفاده از مکانیسم ماشه را عیان کرد.