جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

توضیحات حریرچی درباره نحوه برگزاری کنکور سراسری

۱۰ ماه پیش
۹۵۵
توضیحات حریرچی درباره جلسه دیروز وزارت بهداشت، علوم و سازمان سنجش درباره نحوه برگزاری کنکور سراسری را ببینید.