جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

معترضان در ساختمان وزارت اقتصاد لبنان

۶ ماه پیش
۹,۳۸۲
ویدئویی از داخل ساختمان وزارت اقتصاد لبنان در بیروت که توسط مردم معترض تسخیر شده است.