جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

دونوازی در دستگاه ماهور

۲ ماه پیش
۵۲
دونوازی در دستگاه ماهور ، ویولن و تنبک ، نوازنده ی ویولن استاد محمد امامی ، نوازنده ی تنبک استاد بابک خواجه نوری www.khajehnori.ir