جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

روحانی: در این خانه و اون خانه نرویم

۵ ماه پیش
۴۹۶
روحانی: رهبری حکیمانه فرمودند تنها مرجع ستاد ملی کروناست پس در این خانه و اون خانه نرویم