جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) چیست ؟

۱ ماه پیش
۲۱
آیدین افشار (وب سایت : aidinafshar.ir ، اینستاگرام : aidinafshar.ir ) مدرس و مشاور اجایل مارکتینگ و توسعۀ فردی اجایل مارکتینگ - مارکتینگ - اجایل - اسکرام - کسب و کار - توسعه فردی - آیدین افشار - مدرس - مشاور - مربی -بازاریابی - بازاریابی چابک - چابک